Tân Thần Y Đại Đao - New Legend God Of Medicine Thuyết Minh (2014)

Diễn viên

: Hàn Đống, Tôn Diệu Kỳ, Trương Đạc

Quốc gia

:

Trung Quốc


Thể loại

:

Thần Thoại


Năm sản xuất

:

2014


Thời lượng: (35/35)
Trạng thái: Thuyết Minh

Nội dung Tân Thần Y Đại Đao - New Legend God Of Medicine Thuyết Minh (2014)

Thần Y Thiên Đình từ chức do sức khỏe bản thân . Ngọc Đế đành phái con gái Hồng Diệp , Thanh Phong và Nhị Lang Thần đến nhân gian tìm ra một Thần Y mới . Ngô Bị và Ôn Quân được vào vòng tuyển chọn , Nhị Lang Thần đành ra phương pháp cho Ngô Bị và Ôn Quân một tháng thi đua ai chữa trị tốt cho bệnh nhân nhiều sẽ được làm Thần Y . Hồng Diệp cảm thấy Ôn Quân có tư chất trí nhớ nhanh nhẹn , nên chắc chắn Ôn Quân sẽ được làm Thần Y , cô toàn tâm toàn ý giúp đỡ Ôn Quân . Thanh Phong lại khác Hồng Diệp
Tân Thần Y Đại Đao - New Legend God Of Medicine Thuyết Minh (2014)Tân Thần Y Đại Đao - New Legend God Of Medicine Thuyết Minh (2014)