Genius Party - Shanghai Dragon, Deathtic 4 Việt Sub (2007)

Diễn viên

: Doorbell, Limit Cycle, Happy Machine, Baby Blue

Quốc gia

:

Nhật Bản


Thể loại

:

Tình Cảm


Năm sản xuất

:

2007


Thời lượng: (7/7)
Trạng thái: Việt Sub

Nội dung Genius Party - Shanghai Dragon, Deathtic 4 Việt Sub (2007)

An anthology produced by Studio 4°C. 1: Genius Party (Atsuko Fukushima). 2: Shanghai Dragon (Shoji Kawamori). 3: Deathtic 4 (Shinji Kimura). 4: Doorbell (Yuji Fukuyama). 5: Limit Cycle (Hideki Futamura). 6: Happy Machine (Masaaki Yuasa). 7: Baby Blue (Shinichiro Watanabe)
http://phimonhay.net/Genius Party - Shanghai Dragon, Deathtic 4 Việt Sub (2007)Genius Party - Shanghai Dragon, Deathtic 4 Việt Sub (2007)